1

Yaa saxiixay Antichart?

la wadaago
Weydii su'aasha