1

Yaa soo qabta galley?

la wadaago
Weydii su'aasha