1

Ka waran fasaxaaga?

la wadaago
Weydii su'aasha