1

Maxaa la sameeyaa marka aan caajiso?

la wadaago
Weydii su'aasha